Marcus 1:40-45: Hij hoort er weer bij!

Stoelendans

Speelwijze:
Zet zoveel stoelen in de kring als er kinderen zijn. Haal een stoel weg. Laat muziek horen door zelf te zingen of een cd te draaien. Als de muziek stopt moet iedereen gaan zitten. Een kind heeft dan geen stoel en kan niet meer meedoen.
De melaatse hoorde er ook niet meer bij en mocht ook niet meedoen.
Voer na afloop een gesprekje waarin kinderen vertellen hoe ze zich voelden toen ze geen stoel meer hadden.

werkblad

Knip | kleur | plakverwerking

Je hebt nodig:

Kat en muis

Speelwijze:
Iedereen staat met de handen vast in een kring. Vier muizen buiten de kring en de kat in de kring.
De taak van de kringspelers: de poort openen voor de muis (armen hoog) en de poort sluiten voor de kat (armen laag).
De taak voor de muizen: in en buiten de kring lopen zonder te worden getikt door de kat.
De taak voor de kat: in de kring blijven staan en daar een van de muizen tikken.
Spreek een bepaalde tijd af. Als de tijd om is, wisselen de geraakte 'muizen en de kat' met kinderen uit de kring.
Regels om het wat moeilijker te maken:

puzzelblad

Puzzelblad bovenbouw

Je hebt nodig:

Wie of wat hoort er niet bij?

Speelwijze:
Noem steeds 3/4 namen/dingen die in eerste instantie bij elkaar lijken te horen, maar bij nader inzien hoort er een vanwege een bepaalde reden niet bij.
Voorbeelden:

Dit kun je doen met namen van sporters, leerkrachten, mensen die een winkel hebben, voorwerpen uit de tuin en de keuken. Je kunt dit afstemmen op de leeftijd door de moeilijkheidsgraad die je er in legt.

werkblad

Kleur | vouw verwerking

Je hebt nodig:

Werkwijze: zie werkblad 3

Codespel

Speelwijze:
Drie kinderen gaan even weg. Met de groep spreek je een code af.
De kinderen die weg zijn geweest moeten door middel van vragen stellen achter de code van de groep komen. Weten ze die dan mogen ze meedoen en horen ze erbij.
Het kan gebeuren dat een van de drie het denkt te weten; hij/zij moet dan niet zeggen wat hij/zij denkt dat de code is, maar met de grote groep mee gaan doen. Dan blijkt wel of hij/zij de code weet of niet en blijft het voor de andere twee nog even een raadsel.
Mogelijke codes:

puzzelblad

Puzzelblad middenbouw


Je hebt nodig: