Jona 3

Kleurplaat

Je hebt nodig:

De mensen van Nineve luisteren naar Jona

Je hebt nodig:

Werkwijze:

Een toeter

Jona roept de mensen op met de boodschap tot bekering. Je hebt nodig:

Werkwijze:

Spel: als de toeter klaar is kunnen de kinderen omstebeurt iets door de toeter roepen dat de andere kinderen moeten doen: bijvoorbeeld op de stoel staan, huppelen, dansen, lopen, zitten, onder de stoel kruipen.

Website

Omkeerbordje

Je hebt nodig:

Werkwijze:

Spel: leider en daarna evt. een paar kinderen noemen dingen op die niet goed en wel goed zijn. De kinderen antwoorden met hun bordje. Bijvoorbeeld elkaar helpen: groene kant voor; schoppen: kinderen doen rood voor.

God maakt het weer goed

Je hebt nodig:

Werkwijze:

Vergeven

Je hebt nodig:

Teken op het witte vel een stad met zwarte lijnen. Laat de kinderen daden opnoemen en schrijf die in de huizen van de stad met een rode stift. Neem vervolgens rood vliegerpapier van dezelfde maat en leg dat over het witte vel heen. Zien de kinderen de woorden met de slechte dingen nog? Zo doet God met de verkeerde daden die de mensen doen. Hij vergeeft ze.

Boodschap onthouden

Jona moest de boodschap goed onthouden. Ga met de kinderen in de kring zitten. Fluister een woord (of boodschap) tegen het kind naast je, die fluistert het weer door, enz. Welk woord komt er aan het eind van de kring weer uit? Is de boodschap goed doorgegeven?

werkblad

kleur | knip | plakverwerking

Je hebt nodig:

Werkwijze:

Ook hier gaat het over het omkeren (bekeren) naar God zodat je naar Hem luistert en de goede dingen doet

Wat kan beter?

De kinderen kunnen in groepjes van 3 of 4 situaties bedenken uit hun dagelijks leven waar iets fout is gegaan/ mogelijk zou kunnen gaan; bijvoorbeeld bal bij de buren door de ruit; een klasgenoot pesten. Deze situatie kunnen ze uitspelen; vervolgens kunnen ze ook uitspelen hoe ze het weer recht zetten/goed maken. De leiding kan ook situaties van te voren bedenken en de groepjes krijgen deze op een briefje; ze bedenken dan hoe deze situatie kan worden opgelost. Het kan ook nog uitgespeeld worden.

puzzelblad

puzzelblad

Je hebt nodig:

Oplossing:

De vragen kunnen ook gebruikt worden voor een groepsgesprek.

Gespreksvragen

  1. Jona riep de mensen in Nineve op om zich weer naar God te keren en te breken met hun verkeerde leven. Zijn er vandaag nog mensen die dat doen? Zo ja, wie?
  2. Mag jij zelf ook tegen iemand zeggen dat hij moet ophouden met iets dat God verdriet doet? Of moet je je daar niet mee bemoeien.
  3. Moet je boos worden of juist heel vriendelijk zijn, als je mensen aanspreekt op hun gedrag? Waarom?
  4. Vind je het vervelend als anderen jou zeggen dat je verkeerd bezig bent?