Johannes 12:20-36; graankorrel sterft

Emotie bordje

Je hebt nodig:

Werkwijze:

Als voorbereiding op dit knutselwerk kun je met behulp van smiley's emoties laten zien: verbaasd, boos, blij, verdrietig, bang. Laat ze om de beurt aan de kinderen zien. Kunnen ze zeggen hoe je je voelt als je zo kijkt?
Welk gevoel had Jezus? En hoe voelde Hij zich na de stem uit de hemel?

Geluidenspel

Je hebt nodig:

Speelwijze:

Tik, tik, wie ben ik?

Speelwijze:
Eén kind gaat in het midden van de kring op zijn knieën zitten, en sluit de ogen. (eventueel kun je een blinddoek gebruiken) Je wijst een kind aan die achter het eerste kind gaat staan. Dit laatste kind tikt het andere kind op de rug en zegt: 'Tik, tik, tik, wie ben ik?'
Door het gericht luisteren naar de stem moet het kind raden wie er achter hem staat.

kaart

kaart: Graankorrel wordt gezaaid

Je hebt nodig:

Werkwijze:

Licht in de duisternis

Je hebt nodig:

Werkwijze:

Nachtwacht

Je hebt nodig:

Speelwijze:
Eén van de spelers is nachtwacht en wordt het lokaal uitgestuurd. De andere spelers krijgen allemaal een nummer en verstoppen zich verspreid in het lokaal. Het lokaal wordt goed donker gemaakt en de nachtwacht komt binnen. De nachtwacht zegt: 'Ik ben de nachtwacht en de klok slaat ...' Dan zegt hij/zij een getal en maakt met een stoffer en blik dat aantal slagen. De speler die dat nummer heeft, maakt een dierengeluid, waarna de nachtwacht moet raden welke speler dat is geweest. Het geluid mag eventueel nog een keer herhaald worden. Als het dan nog niet geraden is, kan de nachtwacht een ander nummer zeggen. Natuurlijk kan er ook met twee samenwerkende nachtwachten gespeeld worden of met andere geluiden dan dierengeluiden. In plaats van in een donker lokaal kan de nachtwacht zelf ook geblinddoekt worden.

Stem herkennen

Je hebt nodig:

Speelwijze:

bal

bal-knutsel

Je hebt nodig:

Werkwijze:

puzzel

Puzzelblad bovenbouw

Je hebt nodig:

Oplossing: